Verkkokauppatilasto H1 2013 (Kaupan liitto & TNS Gallup)

Maaliskuussa kyselin, että missä viipyy kerran vuodessa julkaistava Kaupan Liiton ja TNS Gallupin tutkimus verkkokaupan tilasta vuodelta 2012. Kyseisen kyselyn julkaisu viipyi keväällä niin pitkään, että epäilin että uskalletaanko sitä huonojen tulosten johdosta lainkaan julkaista. Epäilys huonoista luvuista kotimaisen kaupan näkökulmasta ei mennyt ihan pieleen,  mutta ilmeisesti ulkomaisten verkkokauppojen luoma kilpailutilanne on muuttunut vuoden 2013 aikana todella hälyttäväksi, sillä nyt tutkimus on käsitykseni mukaan tehty ensimmäistä kertaa puolivuosittain.

Tämän uuden kyselyn tulos julkaistiin nyt lokakuussa ja alkuvuoden lukujen (tammi-kesäkuu) mukaan verkkokaupan kasvu on viime vuoteen verrattuna maltillinen 6% ja sen arvo on 5,1 miljardia euroa. Kyselyn tulos pitää sisällään edelleen kaiken verkossa tapahtuvan tavaroiden ja palveluiden kaupan ja 40% näyttäisi olevan erilaisten palveluiden osuus. Vähittäis- ja erikoistavarakaupasta vaatteiden osuus on erityisen kovassa 20% nousussa.

Lähes 40 prosenttia verkkokaupasta oli edellisvuosien tapaan matkailua ja matkustamista. Matkailu onkin verkkokaupan suurin yksittäinen tuote- ja palveluryhmä.

Suurimmissa tuoteryhmissä, joissa kuluttajien yhteenlasketut ostokset olivat vähintään 100 miljoonaa euroa ensimmäisen puolen vuoden aikana, kovimmat kasvuluvut olivat rahoituksessa ja pukeutumisessa. Pikavippejä, luottoja ja sijoituspalveluita hankittiin verkon kautta 44 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vaatteita ostettiin verkosta nyt 20 prosenttia aiempaa enemmän.

Kyselyssä tulee esiin myös se, kuinka moni suomalainen on tehnyt verkossa ostoksia. Luku on yllättävänkin korkea, sillä aktiivi-ikäisistä 75% on käyttänyt jotakin verkkokauppaa tai -palvelua ostoksiinsa. Kyselyn tulos kertoo myös, että seniorit ovat vihdoin siirtymässä verkkoon ostoksille.

”Verkko-ostajien määrä kasvaa edelleen. Nyt jo 75 prosenttia aktiivi-ikäisistä suomalaisista on tehnyt verkko-ostoja. Vaikka nuoret ovatkin aktiivisimpia verkkokauppojen asiakkaita, ovat myös eläkeläiset innostuneet nettikaupan mahdollisuuksista”, TNS Gallupin Digital-yksikön johtaja Ville Wikström kertoo.

Kaikki verkkokauppa ei ole päässyt nauttimaan noususta, sillä esimerkiksi autojen verkkokauppa on kyykännyt todella pahasti, n. 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Sivustoamme erityisesti kiinnostavassa vähittäis- ja erikoiskaupassa on kovemmat kasvuluvut kuin muussa verkkokaupassa. Verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan kasvu oli alkuvuonna 9 prosenttia, ja euromääräinen arvo 1,5 miljardia.

Pelkästään vähittäiskaupan tuotteita ostettiin alkuvuonna verkosta 1,5 miljardilla eurolla. Kasvu oli nopeampaa kuin koko verkkokaupassa yhteensä: lähes 9 prosenttia.

Vähittäiskaupan tuotteiden verkko-ostokset olivat alkuvuonna 7,2 prosenttia koko suomalaisen vähittäiskaupan arvonlisäverollisesta myynnistä. Osuus on noussut puoli prosenttiyksikköä viime vuodesta. Erikoiskaupassa verkko-ostosten osuus on kasvanut hieman nopeammin. Nyt verkkokaupan osuus koko erikoiskaupasta oli 17,5 prosenttia, kun se viime vuoden alkupuoliskolla oli 16 prosenttia.

Erikoiskaupan kasvu tullee vielä loppuvuoden aikana joulukaupan johdosta kasvamaan entisestään. Sivustomme haut nimittäin antavat osviittaa siitä, että ulkomaisten verkkokauppojen houkuttelevuus ja osuus tulee tänä vuonna olemaan huippusesongissa edellisvuosia suurempi.

Kuten tiedetään, niin ruoan verkkokauppa puheista huolimatta on kotimaassa vielä lastenkengissä ja euromääräisenä kaupanalana vielä kovin pieni. Tässä kaupassa pienetkin muutokset näkyvät kovina prosentteina ja tälläkin kyselyn aikajaksolla kasvu on prosentuaalisesti suuri: 56 prosenttia. Syy kasvuun on mielenkiintoinen: kasvu johtuu kyselyn mukaan alkoholin verkkokaupasta. Kuten tiedetään, kotimaassa alkoholin verkkokauppa on tehty lainsäädännöllisesti mahdottomaksi, joten kyselyyn vastaajat tarkoittavat siis ulkomailta tehtyjä alkoholin tilauksia. Niille, jotka eivät asiaa tunne kerrottakoon, että esimerkiksi Saksalaisista ruokaa myyvistä verkkokaupoista voi tilata alkoholia kotiinkuljetuksella, mutta lähetyksen tulliin jäädessä on siitä maksettava asianmukaiset verot. Se, millä tehokkuudella nämä kuljetukset pysähtyvät tulliin, onkin oma tarinansa. Oma tarinansa on myös se, että selkeästi ulkomailta tapahtuva kauppa nostaa kotimaseksi mielletyn kaupan kasvua. Tässäpä taas kunnon tilastoharha.

Kyselyssä ei tällä kertaa ole lainkaan yritetty edellisten kyselyiden tapaan eritellä kotimaisen ja ulkomaisen kaupan osuuksia. Aiemmissa kyselyissä ulkomaisen kaupan osuus ei ole ollut luotettava, sillä kotimaisen ja ulkomaisen verkkokaupan erottaminen kyselyyn vastaajilta on TNS Gallupin mukaan vaikeaa. Näin on myös koko kyselyn aiemmat tulokset ollut pakko osittain kyseenalaistaa. Kaikesta huolimatta taantuma, jatkuvat yt-uutiset ja ostovoiman lasku takaavat silti sen, että ulkomaisen verkkokaupan lihavat vuodet jatkuvat vielä pitkään, vaikka tilasto sanoisi mitä tahansa. Tämän ovat myös ymmärtäneet ulkomaiset verkkokaupat, kuten Zalando, jotka laajentavat mielellään toimintaansa Suomeen. Kotimaisen kaupan ongelmat jatkuvatkin siis vielä pitkään, eikä niitä ratkaista pelkästään rakenteellisilla seikoilla vaikka Kaupan liiton toimari Juhani Pekkala niin väittää.

”Verkkokauppa merkitsee sitä, että suomalainen kauppa kilpailee kuluttajista kansainvälisten toimijoiden kanssa. Siksi on tärkeää, että Suomessa ei enää lisätä kaupan verotusta ja sääntelyä. Täällä pitää olla samat toimintaedellytykset kuin ulkomaisilla kilpailijoilla”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Pelkkä verotus ei ratkaise kaupan ongelmia, vaan siivottavaa löytyy edelleen myös kaupan asenteissa. Ensimmäinen kotimaisen  kaupan edustaja joka on ongelman ytimen suorasanaisesti tuonut esiin, on tehtävänsä jättänyt Kuisma Niemelä. Niemelä on todennut, että kotimaisen kaupan on varauduttava kilpailuun kansainvälisillä  hinnoilla. En olisi kovinkaan yllättynyt, jos tähan hintakilpailu-tabuun puuttuminen olisi myös todellinen syy Niemelän eroon, sillä se on tunnetusti arka aihe. Kunhan kotimainen kauppa pääsee eroon ”emme kilpaile hinnoilla” – asenteestaan, niin silloin ollaan otettu ensimmäinen todellinen askel sillä tiellä jolla verkkoasiakkaat saadaan pikkuhiljaa takaisin kotimaisiin kauppoihin. Toinen askel voisi olla vaikka se, että kotimainen kauppa ja sen sidosryhmät lopettavat asiakkaiden aliarvioinnin.

Tiedätkö mistä ostat?
Tiedätkö ovatko käyttämäsi verkkokaupat koti- vai ulkomaisia?

 

Lue myös nämä

Kommentoi

OSTA ULKOMAILTA! - BLOGI © 2010-2020