Tullin jatkotoimenpiteet alkoholitilauksissa

kiellettyTulli julkaisi luvatussa aikataulussa tiedotteen, jossa se kertoo, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy ulkomailta tehtävien etämyynniksi todettujen alkoholitilausten kanssa. Tiedote noudattaa pääasiassa vanhaa linjaa, eli valvontaa lisätään ja verkkokauppoihin yritetään olla yhteydessä. Myös takavarikkojen mahdollisuutta ja viranomaisyhteistyötä väläytellään.

Tullilla useita toimintatapoja puuttua alkoholin verkkokaupan väärinkäytöksiin

Tulli tiedottaa 27.11. 2015 klo 10

Tulli puuttuu alkoholin verkkokaupan väärinkäytöksiin lisäämällä verovalvontaa. Tullin havaintojen mukaan alkoholin verkkokaupassa laiminlyödään yleisesti säädettyjen verojen maksaminen Suomeen, mikä tarkoittaa Tullin arvion mukaan jopa 10 miljoonan euron laskennallista verotulojen menetystä vuosittain.

Alkoholin tilaaminen verkkokaupasta on yleistynyt viime vuosina huomattavasti. Tullin arvion mukaan alkoholin etämyyntiin liittyy noin 10 miljoonan euron laskennallinen vuosittainen veromenetys. Tullin arvio perustuu alkoholilähetysten määrien ja sisältöjen seurantaan sekä keskimääräisten alkoholilähetyksistä maksettavien verojen määrittämiseen.

― Alkoholin tilaaminen verkkokaupasta henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua tietyin edellytyksin. Tärkeintä on varmistaa tilaamisen yhteydessä kuka on verovelvollinen. Oli verovelvollinen sitten tilaaja tai verkkokaupan myyjä riippuen alkoholilähetyksen kuljettamisen järjestämisestä, Tullille tulee tehdä ennen tilausta ennakkoilmoitus ja maksaa verojen määrää vastaava vakuus, kiteyttää tulliylitarkastaja Seppo Raitolahti.

Tulli on yhteydessä alkoholin verkkokauppoihin

Tulli on selvittänyt eri EU-maissa sijaitsevia alkoholin verkkokauppiaita ja niiden toimintaa. Selvityksen perusteella Tulli on yhteydessä alkoholin verkkokauppaa Suomeen harjoittaviin yrityksiin ja pyrkii ohjaamaan heidän toimintaansa valmisteverolainsäädännön mukaiseksi. Niitä verkkokauppayrittäjiä, jotka toimivat alkoholin etämyyjinä, kehotetaan selvittämään, mihin toimenpiteisiin yritys ryhtyy Suomeen tapahtuvan etämyynnin säädettyjen verojen maksun osalta.

Jälkiverotukselle säädetyssä määräajassa Tulli voi verottaa niitä alkoholin etämyyjiä, jotka ovat myyneet Suomeen yksityishenkilöille alkoholia maksamatta lainmukaisia veroja. Jälkiverotus on mahdollista toteuttaa myös arvioverotuksena, jos lain edellyttämät veroilmoitukset ja verojen maksu on laiminlyöty. Verojen perintä tapahtuu EU:n Neuvoston direktiivin 2010/24/EU (ns. perintädirektiivi) mukaisesti.

― Tullilla on hyvä käsitys siitä, kuinka paljon alkoholilähetyksiä tulee Suomeen ja mistä verkkokaupoista niitä lähetetään. Jälkikäteinen verotus arvioverotuksena antaa mahdollisuuden puuttua niiden verkkokauppojen toimintaan, jotka eivät ole maksaneet, eivätkä ole ajatelleetkaan maksaa säädettyjä veroja Suomeen, kertoo tulliylitarkastaja Seppo Raitolahti.

Myös muita toimenpiteitä

Tulli jatkaa edelleen alkoholin verkkokaupan valvontaa muun muassa lähetyksiä tarkastamalla. Tullilla on mahdollista käyttää myös muita toimenpiteitä alkoholin verkkokaupan verovalvonnassa. Osa toimenpiteistä edellyttää yhteistyötä toisten EU-maiden viranomaisten kanssa.

Lisäksi Tulli voi ottaa tarvittaessa alkoholilähetyksiä haltuun ja tietyn ajan kuluessa hävittää sellaiset verkkokaupan kautta tilatut alkoholilähetykset, joiden osalta säädettyjä veroja ei ole Suomessa asianmukaisesti maksettu. Haltuunoton käyttämistä harkitaan siinä vaiheessa, kun alkoholin etämyyjät on tavoitettu ja pyydetylle selvitykselle varattu aika on kulunut umpeen.

Eu-tuomioistuimen antama päätös on siis saanut tullin pehmentämään lausuntojaan meitä tilaajia kohtaan ja nyt toimenpiteet yritetään kohdistaa suoraan myyjiin. Tämä on tilaajan kannalta hyvä asia, sillä me voimme jatkaa tilaamista kuten ennenkin. Riskinä tulevaisuudessa on tietysti se, että paketti jää takavarikkoon. Kuluttajan asemaa tässä tapauksessa turvaa se, että luottokortilla tai PayPalillä tehdyn maksun saa tällaisessa tapauksessa takaisin.

Tullilla on tässä projektissa edessään kivinen tie. Euroopassa on paljon alkoholin verkkokauppoja ja lisää perustetaan jatkuvasti. Suurin osa näistä kaupoista tuskin reagoi tullin viesteihin ja vaateisiin mitenkään, vaan jatkavat toimituksia kuten tähänkin asti. Uhkaillut viranomaisyhteistyöt ovat tietysti mahdollisia, mutta hitaita prosesseja ja fakta on se, että mitä etelämmäs eurooppaan mennään, sitä vaikeampaa yhteistyö on. Saattaakin olla, että saksalaisia kauppoja jollakin aikajänteellä tipahtelee lisää pois pelistä ja tilausten painopiste siirtyy etelämmäs. Italia on esimerkiksi oikein mainio vaihtoehto tilauksille.

Kuten sanottu, me kuluttajat voimme siis melko huoletta jatkaa tilausten tekemistä, sillä syntitaakka etämyynnin suhteen otettiin pois meidän hartioiltamme. Pari seikkaa kuitenkin kannattaa ottaa huomioon. Jonkinlaista radiohiljaisuutta verkkokaupoista kannattaa edelleen noudattaa, sillä tulli seuraa foorumeita ja blogeja tiiviisti tämän asian tiimoilta. Lisäksi verkkokaupoilta voi ennen tilausta tiedustella onko mahdollista saada lähetys sellaisessa paketissa, jossa ei näy mitään firman logoja, sillä dummyn paketin jääminen tullin haaviin on paljon epätodennäköisempää.

Tullin olisi myös syytä ymmärtää, että meitä asiakkaita kiinnostaa myös velvoitteensa hoitavat verkkokaupat. Jos tullilla on tietoa tällaisista kaupoista, se pitää saada julki. Tullinkin on vihdoin siirryttävä 2000-luvulle ja läpinäkyvämpään, asiakaslähtöiseen toimintamalliin. Pikkumaisen kiukuttelun aika on nyt ohi.

Uusin tiedote oikestaan jatkaa nahkapäätösten sarjaa ja paljon onkin nyt oikeusasteiden hallussa. On toivottavaa, että siellä otetaan lusikka kauniiseen käteen ja todetaan, että alkoholin tilaaminen verkosta on nykypäivää.

Haluamme tietää
Oletko huolestunut tullin takavarikoista?

Lue myös nämä

Kommentoi

OSTA ULKOMAILTA! - BLOGI © 2010-2020