Oikaisu tuontiraja-asiaan

Kuten tiedetään, niin tämän vuoden alussa astui voimaan laki uusista tuontirajoista. Lakitekstissä tuontirajasta puhutaan kahdella tapaa, toisaalta puhutaan lain säätämisajankohdan aikana voimassa olleesta 22 eurosta, mutta lisäksi laissa on momentti, jossa sanotaan alimman kannettavan alv:n arvoksi viisi euroa. Vanhan lain voimassaollessa tuontiraja muuttui aina alv:n muuttuessa, joten oletin, että nykyisetkin tuontirajat käyttäytyvät samoin. Koska tullin sivuilla puhutaan sitkeästi 22 euron rajasta, oli asia tarkistettava suoraan sylttytehtaalta.

Foorumilainen K-pax laittoi tullille asiasta tiedustelun ja vastaus oli, että alinta viiden euron kantorajaa ei käytetä, vaan että rajana käytetään lain säätämisajankohdan mukaista 22 euroa.

Kiitos yhteydenotostanne. Kyseessä on kaksi hieman eri asiaa. Esitteessä ilmoitettu 22 euron arvoraja on voimassa oleva. Arvonlisäverolain mukaan 1.1.2013 lähtien arvonlisäveroa ei ole kannettu lähetyksistä, joiden tavaroiden arvo on enintään 22 euroa. Arvonlisäveroa kannetaan siis lähetyksistä, kun tavaroiden arvo ylittää 22 euroa (aikaisemmin 43,45 euroa). Ohessa linkki arvonlisäverolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501Arvonlisäverolakiin on myös tehty muutos, jonka mukaan 1.1.2013 alkaen tavaran maahantuonnissa pienin kannettava tai perittävä arvonlisäveron määrä on 5 euroa.
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/jul … index.htmlEli mikäli lähetyksenne tavaroiden arvo on enintään 22 euroa, arvonlisäveroa ei kanneta.

Yritin tullin linkkejä tutkimalla selvittää, miksi raja on 22, eikä aiemmin kertomani 20,79 euroa, mutta asiaan ei näillä lähteillä saa suoraa vastausta. Ilmeisesti kyse on vain siitä, että tulli tulkitsee lain niin, että raja on lakiesityksessäkin esiintyvä 22 euroa. Lakitekstiin ja tullin omiin ohjeisiin nähden tässä on kyllä pieni ristiriita.
Nykyinen arvonlisäveron minimikantoraja tavaran maahantuonnissa laskee nykyisestä 10 eurosta 5 euroon 1.1.2013. Tätä koskeva laki arvonlisäverolain muuttamisesta  nro 267/2011 on annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Lailla arvonlisäverolain muuttamisesta arvonlisäverolakiin lisätään uusi 101 b pykälä. Säännöksen mukaan tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksessa pienin kannettava tai perittävä veron määrä on 5 euroa. Tätä rajaa ei sovelleta tulliasetuksen (1543/1994) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

Tulliasetuksen 2 §:n 2 momenttia on muutettu 17.11.2010 voimaan tulleella Valtioneuvoston asetuksella N:o 961/2010.

Arvonlisäverolain 101 b § koskee tavaran maahantuontia Suomeen EU:n tulli- ja arvolisäveroalueen ulkopuolelta, tuontia Ahvenanmaalta Manner-Suomeen ja päinvastoin sekä tuontia Suomeen muualta EU:n tullialueelta, mutta arvonlisäveroalueen ulkopuolelta.

Asiakkaallehan suurempi raja on hyvä uutinen. Toivottavasti tulli pitää linjastaan kiini, eikä ala tulevaisuudessa muuttamaan laskentatapaansa tai perimään jälkikäteen ”väärin” kannettuja veroja.

Lue myös nämä

Kommentoi

OSTA ULKOMAILTA! - BLOGI © 2010-2020