Kuningas alkoholi ja nettikaupat

Ulkomaisissa verkkokaupoissa on myös sellaisia, joiden toiminta ei Suomessa olisi mahdollista. Holhousyhteiskuntaamme ja erityisesti sen alkoholipolitiikkaan istuu hyvin huonosti se tosiseikka, että maailmalla on paljon pelkästään alkoholin myyntiin keskittyneitä suuria verkkokauppoja. Kyse ei ole laittomasta toiminnasta, vaan keski-eurooppalaisen vapaan alkoholipolitiikan ja lainsäädännön mahdollistamasta kaupan muodosta. Kotimainen lainsäädäntö tekee tällaisen verkkokaupan perustamisen mahdottomaksi, mutta mikään laki ei kuitenkaan estä kuluttajia tilaamasta alkoholia ulkomaisista verkkokaupoista.

Kotimainen alkoholikeskustelu on jo pitkään pyörinyt rajoitusten lisäämisen, Viron-tuonnin ja sen lieveilmiöiden ympärillä, joten nettitilaamisen hiljainen yleistyminen saattaa tulla monelle taholle yllätyksenä. Jos unohdetaan hetkeksi kotimaiset alkoholintuonnin lakisääteiset velvoitteet, rasitteet sekä rajoitukset ja keskitytään alkoholin ostoprosessiin ulkomailla, on helppo ymmärtää miksi se kasvaa taka-alalla kovaa vauhtia.

Tutut EU-maat jylläävät näilläkin markkinoilla. Saksa ja Englanti tarjoavat hyviä vaihtoehtoja, mutta Ranskan ja Hollanninkin tarjonta on mielenkiintoista. Englantilaisista verkkokaupoista löytyy luonnollisesti laajat valikoimat saarivaltion omaa elämän vettä, viskiä. Saksalaiset, ranskalaiset ja hollantilaiset verkkokaupat taas notkuvat oluita ja erittäin hyviä viinejä. Liköörejä ja väkeviä saa lähes joka kaupasta ja valikoimissa on paljon euroopan maille tyypillisiä erikoisuuksia, kuten erilaisia yrttiviinoja. Ostorajoituksia ei juuri tunneta, mutta kaikki verkkokaupat eivät kuitenkaan toimita juomia Suomeen. Hintataso on taas kerran aivan eri planeetalta, sillä ulkomailla yli sietorajan viritetty alkoholivero on tuntematon käsite. Edullisuutta ei pahemmin heilauta edes rahtikulut, sillä nekin ovat suhteellisen siedettävät ja kuriirifirmat tai posti kiikuttavat laatujuomat nopeasti kotiovelle. Mutta vaikka itse ostotapahtuma on helppo, valikoimat suuret ja hinnat edulliset, niin viimeistään rajalla saattaa lähetyksen kanssa tulla ongelmia.

Suomen alkoholilain mukaan verkkokaupoista tilattava alkoholi kuuluu etäkaupan piiriin ja siitä on maksettava valmistevero. Tätä vaatimusta ei esiinny mm. Viron matkustajatuonnissa, koska silloin asiakas ostaa ja tuo alkoholit omin voimin ja omaan käyttöön. Verkkokaupasta tilattavasta alkoholista sen sijaan valmisteveron maksaja määräytyy sen mukaan kuka järjestää tilauksen kuljetuksen. Tämä tarkoittaa, että verkkokaupasta ostettaessa asiakkaan tulisi ensin tehdä tullille ennakkoilmoitus tilauksesta ja antaa tullille tullivakuus. Lisäksi asiakkaan tulisi itse järjestää kuljetus, eikä valita verkkokaupan tarjoamaa kuljetusvaihtoehtoa. Kun tilaus tulee maahan, se tullataan ja annettu vakuus käytetään maksuihin, kuten valmisteveroon. Jos taas toimitaan niin, että verkkokauppa toimittaa tuotteet tilaajalle normaalien käytäntöjensä mukaan, pitää silloin verkkokaupan tilittää valmistevero Suomen valtiolle ja tilaaja vapautuu verovastuusta. Tulli tietää hyvin tämän  ja ohjeesta Ostaisinko internet-kaupasta – ohje tavaraa tilaavalle yksityishenkilölle löytyy alkoholin etäkauppaa koskeva kohta.

Etämyynti
Etämyynnissä verovelvollinen on etämyyjä. Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa yksityishenkilö on ostanut toisesta jäsenvaltiosta kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita, jotka etämyyjä tai joku tämän puolesta suoraan tai välillisesti lähettää tai kuljettaa Suomeen.
Kuljetus katsotaan myyjän järjestämäksi esimerkiksi silloin, kun myyjä ohjaa Internet-sivuillaan tilauksen yhteydessä asiakkaita käyttämään tiettyjä kuljetusliikkeitä tai jotenkin muuten osallistuu kuljetusta koskeviin järjestelyihin.
Etämyyjä voi asettaa Suomeen tulliviranomaisten hyväksymän veroedustajan suorittamaan verot puolestaan. Etämyyjän, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, on annettava ilmoitus tulliviranomaiselle ennen valmisteveron alaisten tuotteiden lähettämistä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen sekä annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Keskustelupalstojen ja blogien mukaan valtaosa netistä tehtävistä tilauksista tapahtuu jälkimmäisellä tavalla, eli asiakas valitsee normaaliin tapaan kaupan tarjoaman kuriirin. Tällöin tuotteet tulevat maahan kuriirien kanavia pitkin ja suurin osa kuljetetaan muutamassa päivässä kotiovelle ilman lisäkuluja. Tullin em. ohjeiden mukaan toiminnassa ei ole mitään väärää, mutta kun kuvioon otetaan mukaan alkoholiasioiden ylin valvoja Valvira, tilanne muuttuu täysin. Valvira nimittäin kertoo alkoholin tilaamista koskevassa ohjeessaan seuraavasti.

Ulkomailta tilaamalla alkoholijuomia ostavan on itse järjestettävä alkoholijuomien kuljetus Suomeen. Myyjä voi ostajan toimeksiannosta avustaa tarvittavan kuljetuspalvelun hankkimisessa. Kuljetusasiakirjoihin on kuitenkin aina merkittävä lähettäjäksi ja vastaanottajaksi alkoholijuomat tilannut henkilö. Juomat on toimitettava tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen, eikä esimerkiksi myyjän varastoon Suomeen. Jos myyjä itse tai myyjän puolesta joku muu kuljettaa tilatut alkoholijuomat Suomeen, voidaan katsoa, että kyseessä on alkoholilaissa kielletty alkoholijuomien myyminen Suomessa.
Valviran mukaan yrityksen toiminta on alkoholilain vastaista silloin, kun yritys tuo alkoholin myyjän toimeksiannosta ulkomailta Suomeen ja välittää ne ostajille Suomessa. Tällöin omaan käyttöön alkoholijuomia ostanut henkilö ei itse toimi alkoholijuomien maahantuojana, vaan alkoholijuomat välittää myyjäyritys. Näin tapahtuva alkoholijuomien maahantuonti on lupaa edellyttävää kaupallista toimintaa. Tosiasiallisesti tuolloin on kysymys myyjäyrityksen Suomessa harjoittamasta alkoholijuomien vähittäismyynnistä, mikä on alkoholilaissa kielletty.
Valviran ja tullin ohjeistukset siis poikkeavat suuresti toisistaan. Tullin löysempi kanta asiaan saattaa johtua osin tullin työmäärästä. Ruuhkien vuoksi se ei liiemmin tutki kuriirifirmojen välityksellä EU-alueelta tulevia paketteja, vaan toimii oman ohjeensa mukaan ja luottaa siihen, että myyjät tai ostajat hoitavat verovelvoitteensa omatoimisesti. Pakka saadaan vielä enemmän sekaisin jos tutkitaan EU:n direktiiviä joka sanoo, että valmisteveroa ei voi kantaa kuluttajalta kohdemaassa.

Kulutukseen luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden siirto ja verotus

Valmistevero voidaan kantaa vain siinä EU-maassa, jossa yksityishenkilö hankkii tavarat omaan käyttöönsä ja kuljettaa ne itse yhdestä EU-maasta toiseen. Sen määrittämiseksi, onko valmisteveron alaiset tavarat tarkoitettu yksityishenkilön omaan käyttöön, EU-maat ottavat huomioon seuraavat seikat:

  • valmisteveron alaisten tavaroiden haltijan kaupallinen asema
  • tavaroiden sijaintipaikka
  • tavaroita koskevat asiakirjat
  • tavaroiden luonne
  • tavaroiden määrä.

Jos yhdessä EU-maassa kulutettaviksi tarkoitettuja valmisteveron alaisia tuotteita pidetään hallussa kaupallisessa tarkoituksessa toisessa EU-maassa, on tuotteista kannettava valmistevero viimeksi mainitussa maassa. Ensin mainitussa EU-maassa maksetut valmisteverot voidaan palauttaa.

Jos on kyse yhdestä EU-maasta toiseen tapahtuvasta etämyynnistä, on myyjän tai hänen asiamiehensä maksettava valmistevero siinä EU-maassa, jonne tavarat on määrä lähettää.

Kuvio on siis sekava kuin mikäkin ja netti tarjoaa kovin vähän luotettavaa tietoa käytännöistä. Yksi tilannetta avaava artikkeli löytyy YLEn:n sivuilta parin vuoden takaa, jossa tulee selkeästi esille, että se mikä sopii tullille hiertää Valviraa.

Tullille käy, Valvira nikottelee

Viime vuosikymmenellä netistä tilatut alkoholijuomat jäivät pilaantumaan tullin haaviin, koska valmisteveroja ei ollut maksettu. Veronsa hoitavien verkkokauppojen toimintaa Tulli ei katso pahalla silmällä. Tullin arvion mukaan tällaisia verkkokauppoja on kymmenkunta.

Alkoholilain noudattamista valvovassa Valvirassa nettikaupat sen sijaan aiheuttavat päänsärkyä, sillä alkoholin välittäminen on kielletty. Kiperä kysymys on, onko veroedustaja välittäjä vai ei.

– Veroedustaja ei saa hyötyä verojen maksamisesta. Ja kaiken kaikkiaan hiukan ongelmallista alkoholilain kannalta on, että alkoholilaki ei tunne veroedustaja-käsitettä. Ollaan harmaalla alueella kyllä, muotoilee ryhmäpäällikkö Eeva Saari Valvirasta.

Tulli siis toimii jotakuinkin direktiivin mukaan, mutta alkoholilakia ei ole koskaan päivitetty sen mukaiseksi, joten Valvira ei ilmeisesti oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Päällekkäisten ja sekavien tulkintojen vuoksi saattaisi olla hyvä jos tämäkin asia joskus vietäisiin EU-tuomioistuimen tutkittavaksi. Mutta koska tulli on tuontia valvova viranomainen, niin sen ohjeiden mukaan toimitaan kunnes toisin sanotaan tai lailla säädetään.

Koska kotimainen alkoholilaki on sieltä tiukemmasta päästä ei muutosta tarvinne alkoholin ulkomailta tilaamisen yleistyessä pitkään odottaa. Alkoholilaissa on nimittäin yksi kohta joka on Valviralle, tullille, poliisille, Alkolle, vähittäiskaupalle ja ravintoloille yksi pyhimmistä. Tämä kohta on alkoholin myymisen, anniskelun, välittämisen ja tarjoamisen kielto alaikäisille ja tämä kielto tullee ennen pitkää romuttamaan ulkomailta tilaamisen. Saksalainen verkkokauppa ei tee tilauksen yhteydessä juuri minkäänlaista tarkistusta ostajan iästä ja miksi tekisikään, kun siellä ei näin tiukkaa politiikkaa harrasteta. Tilaajan ikää ei varmastikaan tarkista sen enempää posti, kuriirifirmat tai kuskit, sillä se ei heidän toimenkuvaansa kuulu. Mutta koska alaikäinenkin pystyy Visa Electronin, PayPalin tai pankkimaksun avulla tilaamaan juomat ulkomailta, niin tiukan tulkinnan mukaan kuriiri tai kuljetusyhtiö syyllistyy silloin alkoholin välittämiseen alaikäiselle. Jos Valvira joskus älähtää tästä, on peli ainakin näiden kuljetusmuotojen osalta pelattu yhteisösakkojen pelossa ja ulkomailta tilaamiseen pitää keksiä uudet kujeet tai kuljettajille on hommattava anniskelupassit tai joku muu vastaava järjettömyys.

Ennenkuin viranomaiset jollakin konstilla päättävät lopettaa alkoholijuomien ulkomailta tilaamisen, niin ilosta kannattaa ottaa kaikki irti. Kuten sanottu, kauppoja on valtavasti ja valikoimat valtavat ja korkealaatuiset. Alkoholin tilaamiseen pätee aika pitkälti samat säännöt, kuin muuhunkin, eli tietojen ja kokemusten selvittäminen kaupoista ja järjen käyttö on suotavaa. Erityisesti suosittelen kohtuullisten juomamäärien tilaamista kerralla ja nimenomaan EU-alueelta, sillä koskaan ei voi tietää mitä kotimainen virkamies rajalla saa päähänsä. Mistä näitä juomia voi sitten tilata? Tieto näistäkin kaupoista on ripoteltu taas kerran pitkin nettiä, mutta listaan tähän muutaman viinikaupan herättämään mielenkiintoa.

Foorumillamme on tästäkin asiasta keskustelu, jossa kauppoja, tilausprosessia ja sen helpoutta on käsitelty ja sieltä löytyy lisää linkkejä alkoholia myyviin verkkokauppoihin. Keskusteluun kannattaa ehdottomasti osallistua ja tuoda hyviä kauppoja ja tilaamisen iloja ja suruja julki, jotta muutkin pääsevät nauttimaan näissäkin tuotteissa euroopan ja EU:n edullisista antimista.

Ps. Alkoholin tilaaminen gourmondo.de verkkokaupasta on testattu ja kokemukset löydät täältä.

Lue myös nämä

Kommentoi

OSTA ULKOMAILTA! - BLOGI © 2010-2020