Kontrolli kiristyy

2013 toi mukanaan EU:n ulkopuolelta tehtäviin tilauksiin alennetun 22 euron tuontirajan ja 2014 tuo tullessaan mahdollisesti tiukemman seulan tulliin. Foorumin ja netin keskustelujen ja Tullin tiedotteiden pohjalta vedin viime vuonna johtopäätöksen, että tuontirajan alentaminen on kuormittanut tullia niin, että sen voidaan sanoa epäonnistuneen. Teoria ei ollut kaukaa haettu, sillä asia on otettu huomioon tämän vuoden budjetissa. Toisin kuin tuontirajan muutoksesta, niin tästä tullin resurssien lisäämisestä ei ole julkisuudessa hiiskuttu sanaakaan. Tuleva muutos olisi mennyt itseltänikin täysin ohi ilman Ylen skandaalinhakuista pikku-uutista kuntaministeri Virkkusen sanomisista 17.12.2013 täysistunnossa: http://yle.fi/uutiset/lentotulliin_jaa_paivittain_kymmenia_kiellettyja_lahetyksia/6990150.

Uutinen sai hälytyskellot soimaan. Ensiksi ihmetytti se, että joku eduskunnassa ottaa lentotullin puheeksi. Toiseksi se, että kuntaministeri vetää aseet esiin. Ja kolmanneksi se, että aasinsiltana käytetään muutamia laittomia lähetyksiä päivässä, kun paketteja kuitenkin tulee vuodessa maahan reilusti yli 40 000 000. Mitättömän pieni laittomuuksien osuus saa näin esitettynä huomattavasti suuremmat mittasuhteet ja sen avulla tullin resurssien parantaminen saanee kansalaisten ja puoluetovereiden silmissä paremmin hyväksynnän. Hyväksyntää se tarvitseekin, sillä jopa vuoden 2014 talousarvioesityksessäkin esitetään harvinaisen selkokielisesti, että alv-rajan alentaminen epäonnistui tavoitteissaan (sivu 39).

Tullilaitoksen määrärahaa ehdotetaan nostettavaksi 2,2 milj. eurolla, jotta voidaan toteuttaa tullipalvelujen ja tullivalvonnan turvaamisen vaatimat henkilöstölisäykset itärajalla ja turvata rikostorjunnan tutkintakyky. Lisäksi Tullille aiheutuu lisäresurssitarpeita verovapaan maahantuonnin alarajan laskun tehtävien hoitamisesta arviolta 0,4 milj. euroa.

Vuonna 2011 uutta 22 euron tuontirajaa rustatessaan eduskunta oletti, että muutos tuo vuodessa n. 10 miljoonaa euroa lisää tuloja. Tullin tilastoista on mahdotonta löytää tietoa siitä, mikä on yksityishenkilöiden tilauksista kantoon laitetun alv:n määrä. Ainahan voi päätellä, että jos alkuperäisestä tuottoarviosta n. 5% uhrataan resurssien lisäämiseen, on tavoitteesta jääty ja rajusti. Tulli on silti saattanut myös onnistua tehtävässään ja resursseja lisätäänkin rahanhimossa. Aiempi kirjoitukseni Tullin parahdus kertoo mielestäni kuitenkin päinvastaisesta tilanteesta. Todennäköisesti tulli vuotaa kuin seula. Hallinto- ja kuntaministeri Virkkunsen puhe eduskunnassa on tulkittavissa niin, että yksityishenkilöiden nettitilaukset olisivat pääsääntöisesti laittomuuksia, kuten aseita, huumeita ja lääkkeitä.

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen: Arvoisa puhemies! … toinen painopistealue, joka on viime vuosina kasvanut hurjasti, on tuo Lentotulli-toiminta. Eli internet-maailma on kokonaisuudessaan muuttanut Tullin toimintatapaa, ihmiset tilaavat erilaisia kiellettyjä esineitä, aseita, lääkkeitä, huumeita, niitä pysähtyy päivittäin kymmenittäin Lentotulliin, ja se on muuttanut koko Tullin toimintaympäristöä todella voimakkaasti… <tässä välissä höpinää Viron viinarallista>… Todella isosta toimintaympäristön muutoksesta on muutoinkin Tullin osalta kyse, nimenomaan internet- ja huumekaupan, lääkekaupan osalta, joka tänä päivänä netissä käy.

On erikoista, että eduskunnassa asian ajamiseen käytetään näin populistinen puheenvuoro vaikka talousarviossa asia esitetään verokertymä mielessä. On toki totta, että netin kautta tilataan laittomia lääkkeitä, huumeita ja ehkä aseitakin, mutta jos kyse on kymmenistä päivässä, on niiden osuus päivittäisestä pakettimäärästä edelleen promilleluokkaa, ellei jopa alle. Kommentin pölhöpopulismia lisää se, että valtaosa tällaisten tilausten tekijöistä on hyvin tietoisia siitä, että laittomat tavarat saa uitettua maahan varmemmin EU:n sisältä ja tämä määrärahamuutos ei koske (ainakaan paperilla) EU:n sisäisen liikenteen valvontaa. Virkkusen kohdalla lieneekin kyse siitä, että hän ei ymmärrä kansainvälistä verkkokauppaa tai sen mekanismeja.

Mutta muuttuuko tilanne todellisuudessa? Tuskin, sillä ostovoiman heikkeneminen ajaa suomalaiset entistä ahtaammalle ja ulkomaisiin verkkokauppoihin, joka kasvattaa tullin kuormitusta entisestään. Aasiasta, Usa:sta ja EU:n sisältä mutta veroalueen ulkopuolelta tehtävät tilaukset koostuvat pikkutavaroista joiden yksittäinen arvo harvoin ylittää 22 euroa. Ja jos jonkun yksittäisen tuotteen arvo ylittää tuontirajan, sen tuonti kannattaa yleensä mahdollisista veroista huolimatta. Pikkutavaratilauksia voi myös mielin määrin ketjuttaa, millä saa kierrettyä alvin ja tahtomattaan taas lisättyä tullin kuormitusta.

Jos EU:n veroalueen ulkopuolelta ostaminen kuuluu rutiineihisi, kannattaa varmuuden vuoksi jatkossa laskea suurempi  todennäköisyys tilauksen tulliin jäämiselle. 400000 euron määräraha tarkoittaa henkilöstökuluissa kuitenkin vain n. kymmentä työntekijää lisää, mikä tuskin tulee kontrollia pahemmin parantamaan. Lisäksi rajusti kasvava ulkomailta tapahtuva verkkokauppa ja edellämainittu tilausten ketjuttaminen tulee todennäköisesti kompensoimaan riskiä niin, ettei laillisten tavaroiden tilauksessa mikään todellisuudessa muutu.

Asian kehitystä tullaan kuitenkin seuraamaan, joten lukijoiltakin tarvitaan aktiivista kommentointia tullin tehokkuudesta joko blogiin, tai foorumille.

 

Lue myös nämä

Kommentoi

OSTA ULKOMAILTA! - BLOGI © 2010-2020